Comments (8)

 1. Zoloramar

  Reply
  Er bod pobl ifanc yn dechrau arbenigo a dewis pynciau, byddai pob plentyn a pherson ifanc, gan gynnwys y rheiny rhwng 14 ac 16 oed, yn parhau i gael profiadau a chyfleoedd ar draws y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, a hefyd yn parhau i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, eu sgiliau rhifedd, eu cymhwysedd digidol a’u sgiliau ehangach. Mae’r rhain yn.
 2. Diktilar

  Reply
  Caniataodd yr astudiaeth i'r rhai a oedd yn rhan o Llefydd Llonydd weld ddiffygion posibl a rhoddodd gyngor cadarn iddynt ar sut y gellid gwella'r llwybr i gynyddu nifer yr ymwelwyr a chynyddu cyfranogiad cymunedol. Dyma ymddatodiad o brif ganlyniadau'r adroddiad: Torri'r 17 eglwys i lawr i lwybrau thematig - Mwyngloddio plwm, canoloesol.
 3. Sat

  Reply
  Apr 08,  · Colofn Rod Liddle. Llun: Sunday Times. Ddiwrnod ar ôl i ddeiseb yn gwrthwynebu ailenwi Ail Bont Hafren yn Bont Tywysog Cymru fynd y tu hwnt i 25, o lofnodion, mae colofnydd y Sunday Times wedi lladd ar y Gymraeg yn ei golofn wythnosol yn y Sunday Times.. Mae’r golofn gan Rod Liddle yn ymateb i ffrae Ail Bont Hafren, sy’n cael ei hailenwi’n Bont Tywysog Cymru.
 4. Tegore

  Reply
  Darlith ar ddramâu'r Dr John Gwilym Jones gan Elan Closs Stephens yw Canol Llonydd. Cymdeithas Theatr Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Yn roedd y gyfrol allan o brint. Disgrifiad byr. Darlith ar ddramâu'r Dr John Gwilym Jones wedi ei chyhoeddi ar gyfer myfyrwyr mewn ysgolion a Awdur: Elan Closs Stephens.
 5. Donos

  Reply
  Find other properties like Llonydd Start your search and save up to 60% now! Nights* 1 Night 2 Nights 3 Nights 4 Nights 5 Nights 6 Nights 7 Nights 8 Nights 9 Nights 10 Nights 11 Nights 12 Nights 13 Nights 14 Nights 15 Nights 16 Nights 17 Nights 18 Nights 19 Nights 20 Nights 21 Nights 22 Nights 23 Nights 24 Nights 25 Nights 26 Nights 27 Nights.
 6. Doura

  Reply
  Llonydd. likes · 3 talking about this. Sesiynau ioga wythnosol i blant a phobl ifanc. Weekly Yoga sessions for children and young adults. Yn arbenigo mewn Ioga ar gyfer plant ar y sbectrwm ASD.
 7. Shazshura

  Reply
  Nid yn unig y mae’r rhaglen yn annog gwerthfawrogiad pobl ifanc o lenyddiaeth, mae hefyd yn eu hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau a’u talentau eu hunain fel llenorion. Mae’n gyffrous i feddwl y gallai’r Wobr drwy hyn fod yn hybu talent lenyddol newydd yng Nghymru - ac efallai hyd yn oed feithrin un o’i henillwyr yn y dyfodol!”.
 8. Mikasida

  Reply
  Dywed y Salmydd: “Y mae’r A RGLWYDD yn caru’r rhai sy’n casáu drygioni.” (Salm ) Rhaid i’n dewis o adloniant ddangos ein bod ni’n wir gasáu’r hyn mae Jehofa yn ei gasáu. (Galatiaid ) Cofia hefyd fod yr hyn a wnei di yn dy fywyd preifat yn dweud mwy amdanat ti fel person na’r hyn a wnei di o flaen pobl .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *